اندر حکایت تیتر زدن
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

                                 

                                 


 
آب فرزه
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

در وبلاگ شکوفه ها را نچینید مطلبی خواندم از شیخ بهایی؛دانشمند بزرگی که شاید بتوان در جای جای این مملکت یادگاری از او یافت.

یکی از آثار تاریخی به جای مانده منسوب به شیخ بهایی،مقسم آب فرزه (Forzeh) در اردستان است.

مقسم عبارت از محلهای عبور آب است که به دقت با درازا، پهنا و بلندی مشخصی براساس سهام حقابه ‌بران محله های مختلف بنا شده است. در اردستان این تقسیم‌بندی را «فُرْزه‌بندی» و هر قسمت را یک «فُرْزه» آب می‌نامند. در شهر اردستان آب اصلی مصرفی محلات و بازار به بیست فرزه تقسیم می‌شود و در چهار جوی به نسبت نامساوی 3، 6، 4 و 7 فرزه به سوی محلات راهمیان،فهره،کبودان،بازار و روستای تلک آباد جریان می‌یابد.

در این سامانه تقسیم آب که در طراحی آن از محاسبات دقیق ریاضی استفاده شده است،سهم حقابه بران بر اساس سهام آنان به طور برابر یا نابرابر تقسیم می شود.

 در زبان محاوره اردستان فرزه به عنوان معیاری برای بیان بزرگی میزان آب به کار می رود،مثلا می گویند این استخر یا آن منبع به اندازه دو فرزه آب دارد.

                                     


 
 
 
 

Large Visitor Globe