ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

                      

                  

                       من به آمار زمین مشکوکم

                     اگر این شهر پر از آدمهاست

                   پس چرا اینهمه دل ها تنهاست...؟!

 

                       

 


 
 
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

گمان می کردم چون گرفتاریم به خدا نمی رسیم،

اما فهمیدم

چون به خدا نمی رسیم

گرفتاریم!


 
 
 
 

Large Visitor Globe