بستنی
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

چند وقت پیش زمانی که بستنی خیلی گران نبود یک پسر ده ساله به یک کافی شاپ رفت. زمانی که پشت میز نشست از گارسون پرسید:

بستنی گردویی چند است ؟

گارسون گفت: 50 سنت.

پسرازجیبش پول درآورد وآنرا شمرد.

سپس پرسید بستنی ساده چند است؟

آنجا افراد دیگری بودند که منتظربستنی بودند.

گارسون در حالی که کمی بداخلاق وبی حوصله بود با تندی گفت:

35 سنت.

پسردوباره پولش را شمرد وگفت: لطفاً یک بستنی ساده بدهید.

گارسون بستنی را همراه با صورت حساب برای او برد.

پسر بستنی اش را خورد وپولش را به صندوق پرداخت کرد.

وقتی گارسون میزراتمیز می کرد شروع به گریه کرد...در گوشه بشقاب 15 سنت بابت انعام برای او گذاشته بود.

پسر به جای بستنی گردویی ،بستنی ساده گرفت تا بتواند به او انعام دهد!


 
داستان کوهستان
ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

روزی پدر و پسری در کوهستانی قدم می زدند.

ناگهان پسر افتاد و از درد فریاد برآورد:آخخخخخخ!

پسر در کمال تعجب شنید که صدایی از جایی از کوهستان گفته او را تکرار کرد:آخخخخخخ!

او کنجکاوانه فریاد کشید:تو که هستی؟

و پاسخ شنید:تو که هستی؟

پسربه سمت کوهستان فریاد کشید:آفرین به تو!

و صدا پاسخ داد:آفرین به تو!

پسر خشمگین از این پاسخ،فریاد کشید:ترسو!

و پاسخ شنید که:ترسو!

پسر به پدر نگاه کرد و پرسید:اینجا چه خبر است؟

پدر لبخند زد و گفت:پسرم توجه کن...

و فریاد زد: تو قهرمانی!

صدا پاسخ داد:تو قهرمانی!

پسر شگفت زده بود اما نمی فهمید...

.

.

پدر توضیح داد:مردم به این"پژواک" می گویند اما این در واقع "زندگی" است.

او هرکاری را که بکنی یا هر حرفی را که بزنی  به خودت بازمی گرداند.

زندگی ما به سادگی بازتاباننده کردار ماست.

اگر خواهان عشق بیشتری در دنیا هستی،عشق بیشتری در دل خود به وجود بیاور.

اگر می خواهی در گروه خود شایستگی بیشتری به وجود بیاید،شایستگی خودت را افزایش بده.

این نسبت،در همه ابعاد زندگی درباره هرچیزی صادق است.

زندگی هر آنچه  را که تو به او داده ای به تو باز می گرداند.

         

           زندگی ما تصادف نیست بلکه بازتابی از ماست!


 
 
 
 

Large Visitor Globe