الهی...
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

سرنوشت:

الهی!

ستاره خفت و شباویز خفت و شبرو خفت

منم که شب همه شب بیقرار خویشتنم

میان نوشت:

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه

هیچ چیزش به جز از وصل تو خشنود نکرد

ته نوشت:

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود...


 
عقرب پروانه ای
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

قدما گفته اند:

نیش عقرب نه از ره کین است،

اقتضای طبیعتش این است.

من هم

عقربی را می شناسم،

با اینکه زبانش مثل دمش کژ است،

ولی روحش پروانه ای است!

یک روز شنیدم به فرشته ای گفت:

دوستت دارم،

و فرشته که روزی عاشق یک پروانه بود،

به او لبخند زد.

روح آن پروانه

مثل دم عقرب

کژ بود...

 

 


 
 
 
 

Large Visitor Globe