سالی دگر گذشت...
ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

سالی دگر گذشت و امیدی دگر گذشت

 آوخ که تا شدیم خبر بی خبر گذشت

نادیده فرودین مه اردیبهشت شد

خرداد و تیر،تیر صفت از نظر گذشت

هر روز بی قرارتر از روز پیش بود

هر ماه از مه دگر آشفته تر گذشت

تقویم ماند و چون قفس خالی از هزار

عمر از میانه چون هزاری به پر گذشت... 

 

    


 
 
 
 

Large Visitor Globe