افسون
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
در بیکرانه های زندگی،دو چیز مرا افسون کرده است:آبی آسمان که می بینم و می دانم که نیست؛خدایی که نمی بینم و می دانم که هست...

 
 
 
 

Large Visitor Globe