نلسون ماندلا:
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

هرروز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می شود که میداند بایداز شیر سریع تر بدود وگرنه طعمه او خواهد شد وشیری که میداند باید از آهو تندتر بدود وگرنه گرسنه خواهد ماند.مهم نیست شیر باشی یا آهو، مهم اینست که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن کنی!


 
 
 
 

Large Visitor Globe