چند تا جمله دیگه
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

 گشاده دست باش جاری باش کمک کن،مثل رود

باشفقت و مهربان باش،مثل خورشید

اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان،مثل شب

وقتی عصبانی شدی خاموش باش،مثل مرگ

متواضع باش و کبر نداشته باش،مثل خاک

بخشش و عفو داشته باش،مثل دریا

اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش،مثل آینه...

 

     


 
 
 
 

Large Visitor Globe