چگونه یک زن و مرد همدیگر را خوشحال کنند
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

برای خوشحال کردن یک زن...

یک مرد فقط نیاز دارد که این موارد باشد :

یک دوست

یک همدم

یک عاشق

یک برادر

یک پدر

یک استاد

یک سرآشپز

یک الکتریسین                     

یک نجار

-١٠ یک لوله کش

-١١ یک مکانیک

-١٢ یک متخصص چیدمان داخلی منزل

-١٣ یک متخصص مد

-١۴ یک متخصص علوم جنسی

-١۵ یک متخصص بیماری های زنان

-١۶ یک روانشناس

-١٧ یک دافع آفات

-١٨ یک روانپزشک

-١٩ یک شفا دهنده

-٢٠ یک شنونده خوب

-٢١ یک سازمان دهنده

-٢٢ یک پدر خوب

-٢٣ خیلی تمیز

-٢۴ دلسوز

-٢۵ ورزشکار

-٢۶ گرم

-٢٧ مواظب

-٢٨ شجاع

-٢٩ باهوش

-٣٠ بانمک

-٣١ خلاق

-٣٢ مهربان

-٣٣ قوی

-٣۴ فهمیده

-٣۵ بردبار

-٣۶ محتاط

-٣٧ بلند همت

-٣٨ با استعداد

-٣٩ پر جرأت

-۴٠ مصمم

-۴١ صادق

-۴٢ قابل اعتماد

-۴٣ پر حرارت

 بدون فراموش کردن این نکات :

-۴۴ تعریف کردن مرتب از او

-۴۵ عشق ورزیدن به خرید

-۴۶ درستکار بودن

-۴٧ بسیار پولدار بودن

-۴٨ تنش ایجاد نکردن برای او

-۴٩ نگاه نکردن به بقیه دختران

 و در همان حال :

-۵٠ توجه زیادی به او بکند، و انتظار کمتری برای خود داشته باشد

-۵١ زمان زیادی به او بدهد، مخصوصاً زمان برای خودش

-۵٢ اجازه رفتن به مکانهای زیادی را به او بدهد، هیچگاه نگران نباشد او کجا می رود.

 بسیار مهم است  که مرد

-۵٣ هیچگاه فراموش نکند :

 * سالروز تولد

* سالروز ازدواج

* قرارهایی که او می گذارد

 

 

 

اما چگونه یک مرد را خوشحال کنیم :

 

تنهاش بگذارید!!!!

---------------------------------------------------------------

!این نوشته من نیست،این فقط نقل قولی بود از وبلاگ مطالب و موارد جالب 
 
 
 

Large Visitor Globe