بستنی
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

چند وقت پیش زمانی که بستنی خیلی گران نبود یک پسر ده ساله به یک کافی شاپ رفت. زمانی که پشت میز نشست از گارسون پرسید:

بستنی گردویی چند است ؟

گارسون گفت: 50 سنت.

پسرازجیبش پول درآورد وآنرا شمرد.

سپس پرسید بستنی ساده چند است؟

آنجا افراد دیگری بودند که منتظربستنی بودند.

گارسون در حالی که کمی بداخلاق وبی حوصله بود با تندی گفت:

35 سنت.

پسردوباره پولش را شمرد وگفت: لطفاً یک بستنی ساده بدهید.

گارسون بستنی را همراه با صورت حساب برای او برد.

پسر بستنی اش را خورد وپولش را به صندوق پرداخت کرد.

وقتی گارسون میزراتمیز می کرد شروع به گریه کرد...در گوشه بشقاب 15 سنت بابت انعام برای او گذاشته بود.

پسر به جای بستنی گردویی ،بستنی ساده گرفت تا بتواند به او انعام دهد!


 
 
 
 

Large Visitor Globe