عاشقی
ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

سخت است سخن ز عاشقی ها گفتن

من عاشقم آرام شوم با گفتن

در وادی عشق پا منه،می سوزی

من سوخته ام رفیق،از ما گفتن...

                                                علی داودی جاوید


 
 
 
 

Large Visitor Globe