ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

خب،تعطیلات عید هم تمام شد،

مثل زمستان که تمام شد و چشم تهرانی ها و تهران نشین ها سفید شد از بس که به ابرهای سیاه آسمان در انتظار برف چشم دوختند،

زمستان رفت و زغال ها رو سفید شدند...

و من از عزیز تحصیلکرده ای شنیدم که ذات " آدم " خراب است،

شاید قهر برف هم به خاطر این باشد،

اصلا حق ما خبرنگارهاست که ما را به جرم قاچاق اسلحه و قیر بازداشت کنند!


 
 
 
 

Large Visitor Globe