عقرب پروانه ای
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

قدما گفته اند:

نیش عقرب نه از ره کین است،

اقتضای طبیعتش این است.

من هم

عقربی را می شناسم،

با اینکه زبانش مثل دمش کژ است،

ولی روحش پروانه ای است!

یک روز شنیدم به فرشته ای گفت:

دوستت دارم،

و فرشته که روزی عاشق یک پروانه بود،

به او لبخند زد.

روح آن پروانه

مثل دم عقرب

کژ بود...

 

 


 
 
 
 

Large Visitor Globe