الهی...
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

سرنوشت:

الهی!

ستاره خفت و شباویز خفت و شبرو خفت

منم که شب همه شب بیقرار خویشتنم

میان نوشت:

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه

هیچ چیزش به جز از وصل تو خشنود نکرد

ته نوشت:

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود...


 
 
 
 

Large Visitor Globe