کودک

کودک همیشه می تواند به انسان سه چیز بیاموزد:

بی دلیل شاد بودن٬همیشه مشغول کاری بودن و اعلام خواسته خویش با تمام قوا.

                                                                                                  پائولو کوئیلو

/ 21 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جعفر

از مرورگر ۶ استفاده ميکنی ۲ویندوز ز ايگس پی ۳باز هم بگم خيلی هم عکس تو پوشه هات داری بقيه اش فردا

ميترالبافی

سلام. يعنی آبرومون رفته ديگه چون نصف ما هم نيستن

جعفر

سلام اينکه از نرم افزار برای هک استفاده کردم اشتباه چون اين نرم افزار که مگی من نميدونم چی؟؛ ۲اين هم ميدونستم که اين کامپيتوتر سازمان راستی ميخوای ساعت بازديد شما را برايت به تاريخ بگوييم ۱۲:۳۶مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ ۱۳:۳مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ ۱۵:۴۹مورخ۱۶/۱۰/۸۶ ۱۲:۵۱مورخ ۱۷/۱۰/۸۶ ۱۸:۶مورخ ۱۷/۱۰/۸۶ و اين را بدان که من هيچ موقع از اين کارها را نکرده و نميکنم شما خيلی بزرگوار هستيد ۳من احتياج مبرم به تحقيق و ترجمه از يکی از مقالات پرستاری دارم چرا که موقع ارتقا ء شغلی هست اگر زحمت نيست تا اخر اين هفته برایم بفرس منتظرم در مورد برف که کولاک کرده جايت در اردستان خالی عکس گرفته ام برايت ميفرستم ۴ادرس ارسال پيک را براي خودت به ايميل من بفرس تا روزنامه برايت بفرسم دوستدار شما بزرگوار فدايی

جعفر

سلام من منتظر جواب شما در مورد تحقيق ميباشم اگر نميتوانی بهم بگو ممنون

شبنم

در بارگاه قدس كه جاي ملال نيست سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است فرا رسيدن ايام محرم را به شما تسليت عرض مي كنم...

جعفر

با سلام حسن اقا باز هم ممنون ببين برای شما دوست عزيز گفتم من زبان انگليسی خوبی ندارم يک سايت بهت معرفی ميکنم به اين ادرس مراجعه کن و يک مقاله از پرستاری تحت عنوان کشفيات پرستاری يا مقاله ای در مورد يک بيماری و خلاصه تحت عنوان مقاله ای باشد يا تحقيق ادرسhttp://www.biomedcentral.com/bmcnurs فکرکنم اين ادرس مال پرستاران امريکا باشد خودت يک نگاهی بهش بکن و جوابش را بهم بده

ميترالبافی

هنوز که همان است ..........من فکر کردم چقدر زرنگم زود اومدم سر بزنم . اما يادداشت همان بيد