اغما

سریال شروع کاملا خوبی داشت٬خیلیها فکر می کردند الیاس روح باشه و همین داستان را جذاب کرده بود.اما از زمانی که معلوم شد الیاس شیطانه ٬همه میگن ای بابا!این که همون کپی او یک فرشته بوده!شما چی فکر می کنید؟داستان مثل سریال او یک فرشته بود تمام میشه یا ممکنه پایان دیگه ای داشته باشه؟                                                                eghma.JPG

/ 0 نظر / 16 بازدید