افسون

در بیکرانه های زندگی،دو چیز مرا افسون کرده است:آبی آسمان که می بینم و می دانم که نیست؛خدایی که نمی بینم و می دانم که هست...

/ 13 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قاسم زاده

«مهربان مادر» چو شاخ گل مرا در سرای آب وگل پرورده است می فشانم خون دل در پای او کو مرا با خون دل پرورده است

فاطیما !

و سلامی .... و آنگاه که چشم بر آن آبی بیکران خیره می کنم مدهوش خدای این آبی میشوم !!!! ......... (چند وقت بود حس نوشتن نداشتم .. اما دیدن این جمله !!! ...)

فاطیما !

و اینبار گذری همراه با سلامی .... ! [لبخند]

سپهر

هیشکی منو دوست نداره .... تو چی؟؟؟ [ناراحت]

سیما

Let every day,be a dream we can touch Let every day,be a love we can feel Let every day,be a reason to live Best of luck![گل]

...

[سوال]

...

سلام .حسن آقا آخه اين تيك چيه اينجا؟! اسمم مونده! من بدون اسمم هيجا نميرم! يكاريش كنيد![ناراحت]